Monday, August 29, 2011

The New Netbook

I bought a new Netbook!!!
Lenovo sya... Black ang kulay...
Okay lang naman... Hahaha... Naiwan ko yung HDD ko kaya walang masyadong laman... but wait till I go back to elbi!!!

Hurhurhur!

PhP 13500 sya... mas mura pa kaysa sa gusto kong Nintendo 3DS. Mmm... mag-iipon na ulit ako ng 15k para dun sa 3DS. By the end of the year siguro merun na akong ganun.

No comments:

Post a Comment