Friday, August 26, 2011

EE1 First Exam: Lecture and Laboratory

Fun ang lab. Overkill ang Lect.
Fun ang Lab. Boring ang Lect.
Fun ang Lab. Antok sa Lect.

First Exam ay enjoy sa Lab. First Exam ay panira sa Lect.
Get the idea?

Anyways... 60.5/100 ako sa practical exam namin sa Lab. Baba no? Ayoko kasi sa Physics at kahit sa anung field na related dito... except EnSC 11 at EnSC 12. ahahaha.

Yung Lect... matagal ibalik. Ewan. Pero hopefully, mataas.

No comments:

Post a Comment